Logo

badge2_rs

Uživajte u velikim uštedama i većoj bezbrižnosti uz Promotivnu 3-godišnju garanciju kompanije Canon,

kada kupite odabrane Canon štampače od 01.03.2019. do 31.12.2019.

x

Važno:
Imajte na umu da može doći do kašnjenja potvrđivanja.
Za kupovine u prodavnici – KOPIJA  fiskalnog računa/dokaz kupovine
Za kupovine preko interneta – Važeća potvrda narudžbine/važeći dokaz kupovine
Za SVE kupovine – VAŽEĆI serijski broj 

Popunite sva obavezna polja označena sa *
Lični podaci
Srbija
Detalji o proizvodu
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
Updated on 12:41 / 07-авг-2019

3-GODIŠNJA PROMOTIVNA GARANCIJA
ODREDBE I USLOVI

Promocija i Promoter

1. Promoter je Canon CEE GmbH, registrovan u Oberlaaer Strabe 233, 1100 Beč, (u daljem tekstu: “Canon”).

2. Za izabrane Canon proizvode (“Proizvodi na Promociji”) detaljno navedene ispod, ova 3-godišnja garancija (“Promotivna garancija”) pruža produženi garantni rok:

* Produženje = Produženje postojeće važeće Canon komercijalne garancije tako da garancija traje 3 godine.

3. Osim ako nije izričito navedeno u daljem tekstu (produženjem garancije), postojeća Canon komercijalna garancija koja važi za vaš proizvod važiće i za servisiranje u garantnom roku u okviru ovo Promotivne garancije. U slučaju da dođe do konflikta između uslova servisiranja u okviru ove Promotivne garancije i onih iz Canon komercijalne garancije, prednost će imati uslovi ove Promotivne garancije.

Period Promocije

4. Proizvodi na Promociji moraju biti kupljeni na Teritoriji na kojoj važi Promocija (definisana ispod) između 01.03.2019. do 31.12.2019. Datum kupovine proizvoda morate potvrditi važećim dokazom kupovine. 

Da biste registrovali svoj proizvod za Promotivnu garanciju, sledite postupak za upućivanje zahteva u skladu s uputstvima navedenim ispod.

Teritorija na kojoj važi Promocija

5. Proizvodi na Promociji moraju biti kupljeni i registrovani na adresi koja se nalazi na jednoj od sledećih Teritorija na kojima važi Promocija: Srbija, Makedonija, Albanija, Kosovo, Crna Gora, Bosna, Ukrajina, Moldavija,  Gruzija ili Jermenija.

Proizvodi na Promociji

6. Izabrani Canon proizvodi za koje važi ova Promotivna garancija (“Proizvodi na Promociji)”su:

Grupa proizvoda Uređaj/Štampač Promotivna garancija
    Promotivna ponuda Servisiranje tokom Promotivne garancije
i-SENSYS MF421dw Produženje Vraćanje proizvoda na popravku
MF426dw Vraćanje proizvoda na popravku
MF428x Vraćanje proizvoda na popravku
MF429x Vraćanje proizvoda na popravku
MF522x Vraćanje proizvoda na popravku
MF525x Vraćanje proizvoda na popravku
MF631Cn Vraćanje proizvoda na popravku
MF633Cdw Vraćanje proizvoda na popravku
MF635Cx Vraćanje proizvoda na popravku
MF732Cdw Vraćanje proizvoda na popravku
MF734Cdw Vraćanje proizvoda na popravku
MF735Cx Vraćanje proizvoda na popravku
MF641Cw Vraćanje proizvoda na popravku
MF643Cdw Vraćanje proizvoda na popravku
MF645Cx Vraćanje proizvoda na popravku
MF742Cdw Vraćanje proizvoda na popravku
MF744Cdw Vraćanje proizvoda na popravku
MF746Cx Vraćanje proizvoda na popravku
LBP621Cw Vraćanje proizvoda na popravku
LBP623Cdw Vraćanje proizvoda na popravku
LBP663Cdw Vraćanje proizvoda na popravku
LBP664Cx Vraćanje proizvoda na popravku
LBP212dw Vraćanje proizvoda na popravku
LBP214dw Vraćanje proizvoda na popravku
LBP215x Vraćanje proizvoda na popravku
LBP312x Vraćanje proizvoda na popravku
LBP351x Vraćanje proizvoda na popravku
LBP352x Vraćanje proizvoda na popravku
LBP611Cn Vraćanje proizvoda na popravku
LBP613Cdw Vraćanje proizvoda na popravku
LBP653Cdw Vraćanje proizvoda na popravku
LBP654Cx Vraćanje proizvoda na popravku
LBP710Cx Vraćanje proizvoda na popravku
LBP712Cx Vraćanje proizvoda na popravku
MF443dw Vraćanje proizvoda na popravku
MF445dw Vraćanje proizvoda na popravku
MF446x Vraćanje proizvoda na popravku
MF449x Vraćanje proizvoda na popravku
MF542x Vraćanje proizvoda na popravku
MF543x Vraćanje proizvoda na popravku
LBP223dw Vraćanje proizvoda na popravku
LBP226dw Vraćanje proizvoda na popravku
LBP228x Vraćanje proizvoda na popravku
LBP325x Vraćanje proizvoda na popravku
MAXIFY IB4150/IB4140 Produženje Vraćanje proizvoda na popravku
MB2150/MB2140 Vraćanje proizvoda na popravku
MB2750/MB2740 Vraćanje proizvoda na popravku
MB5150/MB5140 Vraćanje proizvoda na popravku
MB5450/MB5440 Vraćanje proizvoda na popravku


7.
Proizvodi na Promociji moraju biti novi i originalni Canon proizvodi i moraju biti isporučeni i distribuirani od strane prodavaca u okviru kompanija iz Canon grupe koje se nalaze na Teritoriji na kojoj važi Promocija, navedenoj ispod:

SRBIJA, MAKEDONIJA, ALBANIJA, KOSOVO, CRNA GORA, BOSNA, UKRAJINA, MOLDAVIJA, GRUZIJA I JERMENIJA

Proverite kod svog prodavca da li su svi ovi zahtevi zadovoljeni, da se ne biste razočarali

8. Proizvodi na Promociji moraju biti novi i originalni Canon proizvodi. Kupljeni polovni proizvodi, renovirani ili remontovani proizvodi, ili proizvodi koji su falsifikat ili narušavaju prava intelektualne svojine kompanija iz Canon grupe na bilo koji način (uključujući, ali ne ograničavajući se na paralelne proizvode ili na proizvode iz “sive” zone), neće biti obuhvaćeni ovom promocijom.

9. Canon komercijalna garancija pokriva samo one kvarove koji proisteknu iz normalne upotrebe proizvoda, a ne pokriva bilo kakve probleme koji nastanu kao posledica:

* Nepravilnog održavanja ili prepravki;

* Softvera, medija, delova ili zaliha koje nije isporučila ili preporučila kompanija Canon;

* Rukovanje koje nije predviđeno specifikacijama proizvoda;

* Neovlašćene prepravke ili zloupotrebe.

Proverite odredbe važeće Canon komercijalne garancije da biste videli kompletne uslove pokrivanja i ograničenja u pružanju takve Garancije.

10. Ova ponuda ne sme se kombinovati sa bilo kojom drugom ponudom.

11. Ova ponuda dostupna je samo krajnjim korisnicima. Zahtevi koje podnesu preduzeća ili pojedinci koji obavljaju grupne kupovine (koji kupe više od 10 Proizvoda na Promociji tokom Promotivnog perioda) neće biti prihvatljivi za učešće u ovoj Promociji.

Distributeri, prodavci-partneri i prodavci su isključeni iz ove promocije i nemaju pravo da podnose zahteve u ime svojih kupaca.

12. Smatramo da su se svi Podnosioci zahteva saglasili da ove Odredbe i uslovi budu obavezujući za vas.

Kako da registrujete svoj proizvod i podnesete zahtev za svojom Promotivnom garancijom

13. Svi Podnosioci zahteva moraju imati 18 ili više godina. Podnošenjem zahteva za učešće u ovoj promociji i registrovanjem proizvoda, slažete se da su ove Odredbe obavezujuće za vas. Ako nemate 18 godina i/ili ne želite da uslovi ove Promocije budu obavezujući za vas, nemojte podnositi zahtev.

14. Da biste podneli zahtev za Promotivnom garancijom, pravilno popunite i podnesite onlajn obrazac zahteva za registrovanje proizvoda (navedite i važeći serijski broj(eve) proizvoda*) ovde.

Za sve zahteve moraćete da otpremite važeći dokaz kupovine (npr. kopiju fiskalnog računa ili onlajn narudžbenicu i potvrdu kupovine). Imajte na umu da otpremnica neće biti prihvaćena kao važeći dokaz kupovine.

Kompanija Canon neće uzeti u razmatranje bilo kakve zahteve koje primi posle važećeg perioda za upućivanje zahteva ili posle završnog roka, ili one koje po sopstvenom nahođenju bude smatrala nekompletnim ili nečitkim. Kompanija Canon neće biti odgovorna za zakasnele ili za neuspešno primljene zahteve.

* Za pomoć gde da pronađete serijski broj, kliknite ovde.

15. Nakon potvrđivanje zahteva, Podnosioci zahteva primiće poruku s potvrdom e-poštom da je njihov zahtev prihvaćen i da je njihova promotivna garancija registrovana. Ako ne primite takvu poruku s potvrdom putem e-pošte u roku od 8 radnih dana od podnošenja zahteva, ili ako nemate pristup računaru, obratite se Korisničkoj službi za zahteve na Canon CEE GmbH Predstavništvo Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11070 Novi Beograd, +381 11 3533 480, info@canon.rs , www.canon.rs . Sačuvajte ovu poruku e-pošte s potvrdom, jer će se od vas možda zatražiti dokaz vašeg važećeg zahteva u slučaju da poželite da vam bude pružena usluga servisiranja.

16. Kompanija Canon zadržava pravo da smatra nevažećim svaki nepotpun i neispravan zahtev, ili onaj koji nije potkrepljen dokazima.

Odricanje odgovornosti

17. U najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom, kompanija Canon neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak, oštećenje ili ozledu bilo koje prirode ma čime izazvane, a koje je naveo bilo koji Podnosilac zahteva tokom ove promocije. Međutim, ništa u ovim pravilima neće imati dejstvo odbacivanja ili ograničavanja odgovornosti kompanije Canon za ličnu povredu ili za smrt prouzrokovanu dokazanim nemarom zaposlenih ili predstavnika kompanije Canon.

18. Kompanija Canon zadržava pravo da evidentira svaki zahtev da bi obezbedila usaglašenost s ovim Odredbama i uslovima i da bi zatražila dodatne informacije i dokumente koji potkrepljuju zahteve. Kompanija Canon zadržava pravo da odbaci zahteve i/ili Podnosioce zahteva ako posumnja da je ova promocija zloupotrebljena na bilo koji način. Odluke kompanije Canon u vezi sa ovom promocijom su konačne i ona neće ulaziti u bilo kakvu dalju prepisku.

19. Proizvodi na Promociji na raspolaganju su dok traju zalihe. Kompanija Canon neće biti odgovorna ako prodavci ne uspeju da odgovore na narudžbine za Proizvodima na Promociji tokom Perioda Promocije.

20. Kompanija Canon zadržava pravo da učini nevažećom, izmeni i/ili promeni ovu promociju bilo kada, i neće prihvatiti bilo kakvu obavezu, ali će uvek nastojati da posledice po Podnosioca zahteva svede na najmanju meru, da se ne bi nepotrebno razočarao.

Zaštita ličnih podataka

21. Kompanija Canon CEE GmbH, Canon Europa N.V., registrovana u Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandija, i Canon Europe Limited, registrovana u Ujedinjenom Kraljevstvu pod matičnim brojem 4093977, sa poslovnim sedištem u 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Ujedinjeno Kraljevstvo, su Kontrolori podataka prema važećim zakonima i odredbama o zaštiti ličnih podataka, što se tiče ličnih podataka koji bilo koji Podnosilac zahteva pošalje u vezi sa ovom promocijom. Nadzor i obrada ličnih podataka, bilo da ih vrši kompanija Canon ili neka od ovlašćenih nezavisnih firmi, je strogo u saglasnosti s važećim zakonima i odredbama o zaštiti ličnih podataka. Lične podatke će čuvati i obrađivati samo kompanija Canon ili nezavisne kompanije koje je ona ovlastila, u cilju administriranja ovom Promocijom i uslugama pruženim u okviru Promotivne garancije, ako nije drugačije ugovoreno.  Ako Podnosilac zahteva ne želi da koristimo njegove kontakt-informacije u marketinške svrhe ili da omogući kompaniji Canon da ga kontaktira u budućnosti u vezi sa sličnim promocijama, NE TREBA da označi odgovarajuće polje kada popunjava obrazac zahteva.

Kontrolori podataka mogu da koriste lične podatke za komunikaciju sa Podnosiocima zahteva i radi održavanja veze sa kupcima, uključujući, ali ne ograničavajući se na slanje informacija Podnosiocima zahteva o Canon proizvodima i uslugama preko direktnih poruka i drugih sredstava komunikacije. Ovo pravo dato je Kontrolorima podataka samo ako je Podnosilac zahteva dao pristanak da prima odgovarajuće poruke u onlajn obrazac zahteva.

Obrađivač podataka o promociji je kompanija Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska, registrovana u Irskoj pod brojem 476077, sa sedištem u IDA Business & Technology Park, Ring Road Kilkenny, Irska (u daljem tekstu "Koordinator"). Koordinator ima pravo i odgovoran je za obavljanje aktivnosti koje naruči Organizator i u sprovođenju promocije deluje u ime i u korist Organizatora.

Kako zatražiti Servisiranje u promotivnoj garanciji

22. Kad potvrdimo vaš zahtev, treba da zatražite servisiranje u produženoj garanciji u okviru ove promocije; obratite se svom lokalnom servisu ASC Sarajevo, Fra Andžela Zvizdovića 1, Sarajevo; +387 33714045, asc@asc.ba , www.asc.ba i budite spremni da:

* Saopštite pun naziv modela uređaja/štampača i serijski broj*;

* Potvrdite koji operativni sistem je instaliran u vašem računaru – ako je odgovarajući ;

* Potvrdite svoje kontakt-podatke, adresu na kojoj se štampač/uređaj nalazi i svoju adresu e-pošte;

* Pružite dokaz kupovine proizvoda i aktivirane promotivne garancije, prema poruci e-pošte s potvrdom koja vam je poslana posle registrovanja garancije;

* Pružite potpun opis kvara i izvršite bilo kakvo dijagnostikovanje koje se od vas zatraži;

* Ponašate se u skladu sa svim razložnim uputstvima svog servisera, da biste mogli da primite uslugu u garantnom roku.

Zakoni i nadležnost

23. Ništa što je ovde napisano ne ograničava vaša prava koja možda imate kao potrošač.

24. U meri dozvoljenoj zakonom, ova promocija, ove Odredbe i uslovi i bilo kakvi sporovi koji proisteknu iz nje ili u vezi sa njom biće regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima Austrije i biće podložni neekskluzivnoj nadležnosti sudova u Beču.

Ako ste potrošač,  možda ćete imati pravo da sudski materijal dobijete na svom jeziku i u vašim lokalnim sudovima. Lokalna organizacija za zaštitu potrošača  moći će da vas posavetuje u vezi sa vašim pravima. Ove Odredbe i uslovi ne ograničavaju bilo kakva vaša zakonska prava

 

* Potvrđujem da sam pročitao i da prihvatam Uslove i pravila ove promocije. Saglasan sam sa Canon Odredbama i uslovima i Politikom privatnosti.
Označite ovo polje ako želite redovno da primate poruke e-pošte i obaveštenja o proizvodima, događajima i uslugama od kompanije Canon.

Ако желите да се одјавите од добијања маркетинг материјала од нас, молимо вас да нас контактирате на : canon-unsubscribe@promotion-support.com