Logo

badge_al

Përfitoni duke kursyer shumë dhe duke patur qetësi më të madhe shpirtërore me Garancinë Promocionale prej 3 Vjetësh me Canon

pasi të keni blerë printerat e përzgjedhur Canon ndërmjet periudhës 01.01.2018 dhe 31.12.2018

x

E rëndësishme:
Ju lutem kini parasysh se vlefshmëria e kërkesës suaj mund të pësojë vonesë nëse informacioni i kërkuar nuk jepet bashkë me kërkesën tuaj.
Për të gjitha blerjet e kryera - një foto e faturës suaj ose e kuponit tatimor nga kasa fiskale për konfirmimin e urdhrit të blerjes
Pë të GJITHA Blerjet - Një Numër Serial i VLEFSHëM

Për blerjet ndërmjet 01.09.2017 dhe 31.12.2017, ju lutem vini re se data e fundit për regjistrim është 31.01.2018 dhe data e fundit për dhënien e informatave që mungojnë është 28.02.2018

Ju lutemi plotësoni të gjitha fushat e detyrueshme e shënuara me *
Detaje personale
Kosovo
Detajet e Produktit
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
* Unë konfirmoj se kam lexuar dhe pranuar Termat dhe Kushtet e këtij promocioni.
Ju lutëm klikoni tek kutia nëse dëshironi të pranoni email dhe komunikim të rregullt rreth produktet e Canon, ngjarjet dhe shërbimet. Unë pajtohem me Termat dhe Kushtet e politikës se privacisë.